Vragenlijst Cogmed Werkgeheugen

De volgende lijsten kunnen gebruikt worden door professionals ter ondersteuning van het besluit of een kind wel of geen goede kandidaat is voor het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma.

Mededeling: de concentratieproblemen bij kinderen zijn zelden exact hetzelfde. Daarom is het aannemelijk dat u niet alle beweringen met JA kunt beantwoorden. Echter, als u een aantal maal JA hebt ingevuld, is het waarschijnlijk dat het kind baat heeft bij de training. Een Coach kan vervolgens uitgebreider onderzoeken wat de ernst van de concentratieproblemen.

Markeer de beweringen die slaan op het kind en let op dingen waar het kind duidelijk meer problemen mee heeft dan zijn of haar leeftijdsgenoten.

Hij/zij heeft moeilijkheden met het onthouden van lange instructies of een opeenvolging van instructies.

Hij/zij kan zich moeilijk concentreren op schoolwerk als hij/zij niet extreem gemotiveerd is

Hij/zij heeft moeilijkheden met het bijhouden van speciale onderdelen zoals rekenen of taal

Als er iets mis gaat wanneer het kind aan het werk is op school, is hij/zij snel van slag

Hij/zij is erg veeleisend – zo veeleisend dat alles veel tijd kost

Hij/zij is vaak aan het dagdromen tijdens de les

Hij/zij heeft problemen met het beginnen van een taak op school

Hij/zij heeft problemen met het onthouden van een geschreven tekst en moet het een paar keer opnieuw lezen voordat hij/zij het begrijpt

Hij/zij heeft moeilijkheden met het oplossen van rekenopgaven waarbij het nodig is om veel informatie te onthouden, zoals hoofdrekenen

Hij/zij heeft problemen met het volgen van een gesprek of verhaal

Hij/zij heeft moeite met het plannen en organiseren van zijn/haar studie, bijvoorbeeld in welke volgorde bepaalde taken gedaan zouden moeten worden en hoeveel tijd nodig is om de taken te volbrengen

Hij/zij heeft moeite met het organiseren van het dagelijks leven, zoals het meenemen van het juiste materiaal naar huis, afmaken van activiteiten en vervolgens weer meenemen naar school

Hij/zij is snel afgeleid.

Hij/zij heeft geen goed inschattingsvermogen qua tijd, bijvoorbeeld het niet goed begrijpen hoe lang een uur is, of moeilijkheden met op tijd komen (dit heeft geen betrekking op jonge kinderen wiens leeftijdscategorie nog geen besef van tijd heeft)

Klik hier om de PDF te downloaden