Cogmed FAQs – Nederlands

Wat is Cogmed?
Cogmed ontwikkelt softwareprogramma’s voor het trainen van het werkgeheugen, gebaseerd op baanbrekend onderzoek waaruit blijkt dat het werkgeheugen kan worden getraind. Door het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma, leren mensen met een concentratiestoornis op een effectieve manier hun concentratievermogen te verbeteren, controle te krijgen over impulsief gedrag en probleemoplossend vermogen sterk te verbeteren.

Wat is het werkgeheugen?

Het werkgeheugen is een functie van het brein dat informatie opslaat voor een korte periode. In het dagelijks leven gebruiken we ons werkgeheugen om verschillende handelingen uit te voeren zoals het onthouden van instructies, oplossen van problemen, controle houden over impulsen en het vasthouden van concentratie.

Hoe kan het werkgeheugen worden getraind?
Het werkgeheugen kan worden getraind door middel van mentale oefeningen. Bijvoorbeeld door het onthouden van verschillende opeenvolgingen van patronen, zowel verbaal als visueel. De intensiteit hiervan is de sleutel voor het bereiken van positieve effecten. Daarom heeft Cogmed een softwareprogramma ontwikkeld dat zich continu aanpast aan de optimale capaciteiten van elk individu.

Wat zijn de tekenen van een niet goed functionerend werkgeheugen?
Dit is te herkennen aan:- moeilijk kunnen concentreren- snel afgeleid zijn- moeilijkheden met het starten en/of afmaken van dingen- moeilijkheden met het onthouden van instructies- moeilijkheden met gestructureerd werken- leermoeilijkheden

Kan Cogmed mensen met ADD/ADHD helpen?
Ja, het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma kan kinderen en volwassenen met ADD/ADHD effectief helpen met het verbeteren van hun werkgeheugen. Zodoende kunnen deze mensen zich beter focussen en hebben ze meer controle over hun gedrag.

Hebben mensen zonder ADD/ADHD ook baat bij Cogmed?

Veel kinderen en volwassenen met een niet optimaal functionerend werkgeheugen leiden niet aan ADD/ADHD. Cogmed is gericht op het helpen van mensen met problemen met het werkgeheugen, ongeacht of deze persoon is, of zal worden gediagnosticeerd met ADD/ADHD

Is een tekort aan werkgeheugen de oorzaak van ADD/ADHD?
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de meeste, maar niet alle, mensen met ADD/ADHD een onvoldoende functionerend werkgeheugen hebben. Er kunnen vele andere oorzaken en factoren zijn die meespelen bij ADD/ADHD.

Hoe weet u of de training geschikt is voor u of uw kind?
De eerste stap bij het bepalen of Cogmed Werkgeheugen Training geschikt is voor u of uw kind is contact opnemen met een Cogmed Coach. Via de Nederlanbdse site www.cogmed.nl kunt u op zoek gaan naar erkende Cogmed Coaches bij u in de buurt. Tijdens het telefoongesprek zal de Cogmed Coach het gedrag en de cognitieve problemen die duiden op problemen met het werkgeheugen met u in kaart brengen.

Hoe werkt het Cogmed trainingsprogramma?
Cogmed heeft een veelomvattend software-trainingsprogramma met een personal coach ontwikkeld. Kleuters en hele jonge kinderen trainen met Cogmed JM. Kinderen vanaf 7 jaar trainen met het zogenaamde Cogmed RM trainingsprogramma. Volwassenen trainen met het Cogmed QM programma.

Elke trainingsdag begeleidt Cogmed JM/RM of QM zijn gebruiker gedurende 30 minuten door verschillende oefeningen. Deze oefeningen zijn speciaal gemaakt op het trainen van zowel het visuele als het verbale werkgeheugen. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen past zich continu aan op de prestaties van de gebruiker. Het gehele proces wordt begeleid door een gekwalificeerde Cogmed Coach. Van de ouders van een kind wordt verwacht dat zij het kind coachen en motiveren tijdens de training. 
Omdat de coachbegeleiding via de telefoon en via het internet wordt gedaan, kan de training gewoon thuis plaatsvinden.

Welke resultaten zijn behaald?
95% van de mensen die hebben deelgenomen aan het programma, hebben de gehele training doorlopen. Meer dan 80% van deze mensen hebben blijvende verbeteringen behaald zoals een beter concentratievermogen, meer controle over impulsief gedrag, een beter vermogen om te kunnen redeneren en betere prestaties op school of op het werk.

Zijn deze resultaten op onafhankelijke wijze onderzocht?
Ja, er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma uitgevoerd in Europa en de V.S. Al deze onderzoeken leidden tot dezelfde resultaten als onze onderzoeksresultaten. Ook in Nederland zullen binnenkort verschillende onafhankelijke onderzoeken starten.

Is dit programma juist niet moeilijk voor mensen met concentratieproblemen en mensen die moeite hebben met het opvolgen van instructies?
Het Cogmed Werkgeheugen Trainingsprogramma is uitdagend maar houdt wel rekening met de capaciteiten van de gebruiker. Het is speciaal ontworpen door professionele ’game developers’ die nauw samen hebben gewerkt met psychologen en medische onderzoekers. Met elke muisklik past de moeilijkheidsgraad zich aan aan de prestaties van de gebruiker, maar wel op een dusdanige manier dat het werkgeheugen constant wordt getraind.

Wat wordt er van de ouders verwacht tijdens de trainingsperiode?
De ouders of een andere daarvoor aangewezen persoon moet tijdens de trainingssessies aanwezig zijn, zeker bij aanvang van de training, en zorgen dat het kind gemotiveerd blijft. De ouders nemen ook deel aan de evaluatiegesprekken aan het einde van de training. Om de resultaten bij te houden zal Cogmed ook van de ouders vragen om een vragenlijst over het gedrag van hun kind in te vullen voor en na de training.

Wat heb je nodig om te trainen?
Om te trainen heb je een computer met internetverbinding nodig. Klik hier om meer te lezen over de systeemvereisten.

Hoe kan je je inschrijven voor het trainingsprogramma?
De Cogmed Werkgeheugen Training wordt geleverd door een groep gekwalificeerde Cogmed Coaches. De meeste van deze praktijken hebben al jaren ervaring in het behandelen van concentratieproblemen. Om je in te schrijven kan je contact opnemen met een van deze praktijken. Een lijst van deze praktijken is te vinden op de website van Beter Brein (www.beterbrein.nl).

Kan de training ook worden gevolgd zonder een coach?
De coach moet de voortgang van de training in de gaten houden, dient als aanspreekpunt en motiveert de gebruiker. De training kan dus niet worden gevolgd zonder een coach, maar de coachsessies worden over de telefoon gehouden, hiervoor hoeft u dus niet naar een praktijk te komen.

Kan het hele trainingsprogramma thuis en over de telefoon plaatsvinden zonder een bezoek aan de coach?
Ja, de resultaten van de training zijn net zo goed met deze procedure als met een procedure waar wel een persoonlijke ontmoeting plaatsvindt. Echter aan het begin van de training zal er altijd een ontmoeting zijn met de coach om alle zaken goed door te nemen.

Kan een kind het Cogmed trainingsprogramma via school volgen?
Sommige scholen bieden zelf het programma al aan. Doen zij dit nog niet dan zijn zij wellicht wel bereid om uw kind binnen schooltijd in te laten loggen op het internet en met behulp van een Remedial Teacher de training te doen. Het loont de moeite om met de school de mogelijkheden te verkennen.

Hoeveel mensen hebben het Cogmed trainingsprogramma gevolgd?
Ongeveer 15000 (dec 2009) mensen hebben het trainingsprogramma gevolgd in Europa, de VS en Canada.

Wat zeggen familieleden en leraren over het trainingsprogramma?
Van kinderen die hebben deelgenomen aan dit programma en waarbij duidelijk verbetering te zien was, horen we dat ze zich beter kunnen concentreren, beter instructies kunnen opvolgen en meer controle hebben over hun gedrag. Vaak vertellen ze hoe hun school- familie- en sociaal leven er drastisch op vooruit is gegaan. Van ouders en leraren horen we vaak hoe rustig en geconcentreerd de kinderen zijn geworden.

Hoeveel kost een Cogmed training?
De kosten van de training zijn opgebouwd uit verschillende posten: intake en uitleg, gebruikmaking van het programma, telefonische ondersteuning, afsluitend telefoongesprek of gesprek op de praktijk en een telefonische evaluatie na een half jaar. Deze kosten kunnen per Coach verschillend zijn. Het beste kunt u dus overleggen met uw Cogmed Coach. Beter Brein is in onderhandeling met verzekeraars om de Cogmed Werkgeheugen Training volledig vergoed te krijgen als apart zorgprodukt.

Dient de Cogmed training ter vervanging van de medicatie voor ADD/ ADHD?
Nee, Cogmed Werkgeheugen Training is niet bedoeld ter vervanging van medische hulp of als vervanging van voorgeschreven medicatie.

Wat onderscheidt de Cogmed training van andere behandelingen?
Cogmed richt zich op het werkgeheugen en ons programma is de eerste en enige wetenschappelijk bewezen methode voor het trainen van het werkgeheugen. Ons programma is alleen verkrijgbaar bij gekwalificeerde Cogmed Coaches.

Is dit programma alleen voor kinderen of ook voor volwassenen?
Cogmed Werkgeheugen Training is niet alleen voor kinderen. Volwassenen van alle leeftijden kunnen ook hun werkgeheugen verbeteren. De software die speciaal ontwikkeld is voor volwassenen heet Cogmed QM en is geïntroduceerd in het najaar van 2007.

Er bestaan veel trainingsprogramma’s voor de hersenen die allemaal beweren dat ze het concentratievermogen kunnen vergroten. Wat onderscheidt het Cogmed programma van deze andere trainingsprogramma’s?
Het aantal onderzoeken naar het verbeteren van de verschillende functies van het brein, zoals concentratievermogen, logisch denken, leervermogen, visuele en auditieve processen, zelfbeheersing etc. is de laatste jaren sterk gegroeid. Training van het brein kan veel van deze functies verbeteren en kan geschikt zijn voor iemand die zijn mentale capaciteit wil vergroten. De Cogmed Werkgeheugen training is daarentegen gericht op mensen waarvan bekend is dat ze problemen met het werkgeheugen hebben. Het richt zich alleen op het trainen en verbeteren van het werkgeheugen met behulp van een programma dat bewezen effectief is bevonden door verschillende van werelds’ vooraanstaande medische onderzoeksorganisaties.

Soms hoor ik geen geluid bij het aanklikken, waardoor ik nog een keer klik en dan telt dit als een foute poging. Wat kan ik hier aan doen?
Probeer als volgt de acceleratie van de geluidskaart te verlagen: – Click “Start”, “Run” end type “dxdiag” en klik “OK”.- Ga naar de “Geluiden” tab, en verplaats de aanwijzer iets (naar “Standard acceleratie”.)- Klik “Sluiten”, en start RM opnieuw.

Soms krijg ik het volgende verzoek: “Database had a problem which has been fixed. It would be of great value for Cogmed if you could run “create support info” after this session so we can analyze the problem and make the program more reliable”. Hoe moet ik dit doen?
Als je de melding krijgt dan kun je inderdaad een file aanmaken:start -alle programma’s-cogmedRM- support-create support info en opsturen.

Waarop is de trainingsindex (en start index en verbeterindex) gebaseerd en waarom is dat zo?
De trainingsindex is gebaseerd op twee oefeningen; Paneel en Cijferkeren 1. De Start index is het gemiddelde van de drie beste trials op dag 2 en dag 3 op deze oefeningen. Dus op dag 4 zie je pas je start index. De Max index is het gemiddelde van de drie beste trials op de twee beste trainingsdagen en de Verbeterings Index is het verschil tussen de Start index en de Max index. Er is voor deze twee oefeningen gekozen omdat uit onderzoek bleek dat deze twee oefeningen het hoogst correleerden met het eindresultaat.