Cogmed Arbetsminnesträning

Beskrivning
Cogmed Arbetsminnesträning kan användas av alla som vill träna upp sin koncentrationsförmåga. Det är ett webbaserat träningsprogram och kan därför användas i den miljö som passar bäst. Träningen består av vetenskapligt beprövade övningar som utförs under en intensiv träningsperiod. Svårighetsnivån i övningarna anpassas kontinuerligt till varje individ, och utmanar hela tiden den övre gränsen av arbetsminnets kapacitet. Träningsmetoden bygger specifikt på att arbetsminnet går att förbättra.

Med hjälp av den nya progressindikatorn, som från och med version 3 är integrerad i träningsprogrammet, kan man mäta individens framsteg. Det gör träningen mer effektiv och rolig, vilket hjälper individen att bibehålla motivationen.

Några exempel på effekter av arbetsminnesträning:
• Lättare att prioritera
• Komma ihåg saker i vardagssituationer, t ex var man lagt plånboken, gympapåsen eller nycklarna
• Upprätthålla koncentrationen vid uthållighetskrävande uppgifter
• Komma ihåg vad som sagts, t ex instruktioner eller i ett samtal
• Planering och organisationsförmåga, allt från att passa tider till att studera

Coachning
Cogmed Arbetsminnesträning sker i samarbete mellan individen som tränar och en coach. Coachen är delaktig i träningen och fungerar som ett stöd under hela perioden. Vetskapen om att någon ser och bryr sig om hur det går är viktig motivation för den som tränar. Coachens arbetsinsats varierar efter individens behov och dennes förmåga att arbeta självständigt – men coachen är ofta avgörande för ett gott träningsresultat. Även för vuxna som tränar är det en fördel att ta hjälp av en coach.

Träningswebben
Träningswebben är det system som ger tillgång till träningen och ger coachen möjlighet att följa och utvärdera den enskilda individen under träningsperioden. På träningswebben finns material som träningsbok, coachhandbok, intyg/diplom samt den digitala coachutbildningen.

Versioner
Idag finns tre program avsedda för olika åldrar, byggda på samma grundläggande teoretiska modell och med kontinuerligt ackumulerad forskning som stöd; Cogmed JM (för yngre barn), Cogmed RM (för barn och ungdomar) samt Cogmed QM (för ungdomar och vuxna).

Få en gratis träning!

Besök vår hemsida för mer information